Homrak Story

MADE TO ORDER

สนใจสินค้าห่มรัก : SIAM PARAGON (ZONE EXOTIQUE THAI) ชั้น 4 SIAM

Read More »

ย้อมคราม และ มัดย้อม คืออะไร

01กว่าจะมาเป็นเสื้อมัดย้อมคราม สินค้าทํามือที่ดีต่อธรรมชาติแบบ แบรนด์ ‘ห่มรัก’ รู้หรือไม่ว่าผ้าทุกชิ้นจะต้องผ่าน 2 ขั้นตอนหลักๆ ที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมอันได้แก่ ย้อมคราม และ

Read More »

กว่าจะเป็น…ห่มรัก…มัดย้อมมัดใจ

01 “เสื้อผ้าเป็นเครื่องนุ่งห่ม ที่ถ้าเราทําด้วยความรักจริงๆเราจะภูมิใจทุกครั้งเวลาลูกค้าใส่เสื้อของเรา” นี่คือความหมายจากใจของแบรนด์ ‘ห่มรัก’ เสื้อผ้าทํามือที่ต่อยอดจากหม้อห้อมจนมีเอกลักษณ์ร่วมสมัยไม่เหมือนใคร . จุดเริ่มต้น ของความรักในการทําเครื่องนุ่งห่มย้อมครามนั้น เกิดจาก

Read More »

MADE TO ORDER

สนใจสินค้าห่มรัก : SIAM PARAGON (ZONE EXOTIQUE THAI) ชั้น 4 SIAM

Read More »

ย้อมคราม และ มัดย้อม คืออะไร

01กว่าจะมาเป็นเสื้อมัดย้อมคราม สินค้าทํามือที่ดีต่อธรรมชาติแบบ แบรนด์ ‘ห่มรัก’ รู้หรือไม่ว่าผ้าทุกชิ้นจะต้องผ่าน 2 ขั้นตอนหลักๆ ที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมอันได้แก่ ย้อมคราม และ

Read More »

กว่าจะเป็น…ห่มรัก…มัดย้อมมัดใจ

01 “เสื้อผ้าเป็นเครื่องนุ่งห่ม ที่ถ้าเราทําด้วยความรักจริงๆเราจะภูมิใจทุกครั้งเวลาลูกค้าใส่เสื้อของเรา” นี่คือความหมายจากใจของแบรนด์ ‘ห่มรัก’ เสื้อผ้าทํามือที่ต่อยอดจากหม้อห้อมจนมีเอกลักษณ์ร่วมสมัยไม่เหมือนใคร . จุดเริ่มต้น ของความรักในการทําเครื่องนุ่งห่มย้อมครามนั้น เกิดจาก

Read More »